Naši lidé

lidé, se kterými se setkáte na seminářích a zkouškách nejčastěji, kolegové, se kterými nás pojí pracovní přátelství mnoho let...

Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

lektorka, mentorka, ředitelka

Celý profesní život je svázána se školstvím. Nejprve působila jako učitelka, později jako lektorka a mentorka pedagogických kompetencí. Zaměřuje se na oblast měkkých dovedností, především komunikaci, vedení lidí, řešení konfliktů, z tvrdých dovedností ji zajímají především pedagogické kompetence. Je zapsaným mediátorem u MS ČR, působí jako zástupce autorizované osoby pro profesní kvalifikace z oblasti výchovy, vzdělávání a personalistiky. 
Chtěla by, aby vzdělávání, které ji samotnou tak baví, přinášelo užitek, příjemně prožité chvíle, inspiraci, nový elán a impulsy i tehdy (či právě v té době), kdy tráva není tak zelená a nebe tak modré, jak bychom si přáli...


Mgr. Miroslav Lipták

psycholog, lektor, poradce

Svoji činnost orientuje na vzdělávání, psychologické a výchovné poradenství a psychodiagnostiku. V rámci poradenství a vzdělávání poskytuje pedagogicko - psychologickou odbornou péči, konzultace a semináře rodičům, učitelům a vychovatelům. Pomáhá dětem a mládeži s poruchami chování a jejich rodičům zvládnout problémy ve škole i v rodině. Spolupracuje s třídními učiteli, metodiky prevence a výchovnými poradci na školách. Ve vzdělávání se specializuje na vedení a rozvoj týmů, přípravu pedagogických pracovníků - učitelů, vychovatelů, manažerské dovednosti a komplexní osobnostní rozvoj.


Mgr. Karolína Fuchsová

lektorka, autorka odborných textů a členka zkušební komise

" Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým" Ch. Chaplin
Vystudovala Pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na sociální a školní pedagogiku. Od začátku studia se intenzivně zabývá předškolní pedagogikou. Teoretické poznatky opírá o praxi ze státní i soukromé mateřské školy. Od roku 2013 spolupracuje s firmou AM Solvo, jako lektorka kurzů: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a pro učitele mateřských škol v rámci DVPP. Témata, kterými se nejraději zabývá: sociální vývoj dětí a jeho podpora v mateřské škole, výchova k psychické odolnosti dítěte, dvouleté děti v mateřské škole, čtenářská pregramotnosti. Těší ji, když s učitelkami MŠ a ZŠ může sdílet, co se daří a úspěchy se vzájemně inspirovat.

PhDr. Vladimír Hřebíček

trenér, konzultant a kouč manažerských dovedností

Zaměřuje se především na oblasti neustálého zlepšování (kaizen), štíhlý (lean) management a metody hledání nových myšlenek pro zlepšování procesů a na související otázky řízení lidských zdrojů. Má zkušenosti se vzdělávacími a zlepšovatelskými projekty z více než 50 podniků a organizací v České republice i v zahraničí, včetně škol různých stupňů.
Od roku 2004 učí externě na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně předmět rozvoj manažerských a komunikačních dovedností.
Od roku 2007 je externím učitelem na katedře hudební produkce, kde učí studenty oboru hudební management.
Od roku 2015 vede vzdělávací projekt na internetu: www.hlavní-myšlenky.com, který zprostředkovává manažerům a studentům rešerše knih o osobním růstu, vedení lidí a komunikaci.


Martina Beštová, DiS

lektorka v oblasti první pomoci a péče o dítě v době nemoci

v r. 2000 ukončila VOŠ zdravotnickou J. Podsedníka v Brně jako Diplomovaná všeobecná zdravotní sestra. Praxi absolvovala na Septické chirurgii v Brně Bohunicích, Zeleném domě pohody Hodonín - mentálně retardovaná mládež, ambulanci Dr. Hamadové Břeclav - estetická dermatologie a nyní pracuje na lůžkovém oddělení Ortopedie-traumatologie břeclavské nemocnice.Neustále se vzdělává a věnuje se novým poznatkům: má za sebou kosmetický kurz, reflexologie nohy i ruky Ing. Černý + Patakyovi, kurz Dornova metoda, Breussova masáž, Thai king massage - Itálie, reiky. Ráda pracuje s lidmi. Výukou první pomoci se zabývala už při studiu, kdy pod patronací Červeného kříže spolupořádala zážitkové kurzy. Je optimista :-D

Mgr. Hana Janošková

lektorka DVPP se zaměřením na předškolní pedagogiku

členka a předsedkyně zkušební komise pro profese Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky
Kvalifikace: SZŠ Brno obor zdravotní sestra
UP PdF Olomouc obor pedagogika předškolního věku + speciální pedagogika + učitelství pedagogiky na SŠ.
Ve školství pracuje od roku 1996 v oblasti předškolní pedagogiky, speciální pedagogiky a učitelství na střední škole. V roce 2008 byla jmenována ředitelkou MŠ Řícmanice a pracuje ve funkci dodnes. Svoje profesní uplatnění od roku 2014 rozšířila o lektorskou činnost především v oblasti předškolního vzdělávání, kde poskytuje vzdělávání dospělým. Je zástupkyní autorizované osoby v oboru Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky.